Produktserie: Kollektion "Jordens berättelser" 2023

En serie som inkluderar sju stycken originalmålningar samt fyra olika motiv på konsttryck.

Målningarna har skapats från sen vår till sen höst under året 2023. Det är den första kollektionen som släpps där alla målningar innehåller stora delar jordpigment främst från stenar som jag själv plockat på platser runt om där jag bor, vid vägkanter, strand- och skogspromenader, vid byggen, bäckar och under min senaste resa till Borgafjäll.  Målningarna innehåller också inslag av akrylfärger, gulddetaljer, kol, aska och linjer med oljepastell.

I ett intuitivt måleri blandat med figurativt och abstrakt väver varje tavla in i varandra som en röd tråd. Ett slags berättande både i själva måleriet med små fragment från särskilda platser men också ett berättande i jorden och stenarna som använts i tavlorna.

Vid fjällbäcken håller jag en sten i ockra som har bildats i marken i kanske tusentals eller miljontals år, jag samlar på mig aska från eldstaden och tegelbitar och kalkstenar längst vägkanten in mot skogen.
Ett lager av berättande och historia i varje sten. Det gör att den där stenen känns meningsfull och viktig. Den ger perspektiv och en känsla av att komma naturen väldigt nära. Nu är den, tillsammans men en mängd andra jordpigment en del i mina tavlor som tillhör min kollektion för 2023, Jordens berättelser.